חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מי שמקבל שילומים מגרמניה צריך להפריש מעשר כספים?

תשובה:

מי שמקבל שילומים מגרמניה צריך להפריש מעשר כספים.

פוסק: הרב אליעזר יהודה וולדינברג

ספר: שו"ת ציץ אליעזר

מקור: חלק ו סימן כז ובהערה קטז

תשובה נוספת:

מקבל פיצויים על חולי, או ממעביד וכו' צריך לעשר, אלא שרשאי להפחית קודם את ההוצאות הרפואיות שהיו לו. וכן את עלות תשלום הביטוח ששילם כל השנים בתנאי שלא היה חייב לשלם עבור ביטוח זה. כמו כן המקבל פיצוים מגרמניה על רכושו פטור.

פוסק: הרב יחזקאל פיינהנלדר

ספר: באורח צדקה

מקור: פרק ט סעיפים כג-כד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: מעשר כספים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה