חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להשתמש בכלבים למטרת גילוי מטעני חבלה?

תשובה:

השימוש בבעלי חיים לגילוי מטעני חבלה עלול לגרום לכך שהבעל חי עשוי להפגע בהתפוצצות המטען ויש כאן איסור של צער בעלי חיים. מכל מקום אם אין דרך אחרת טובה יותר לצורך גילוי המטענים' הרי אין איסור בכך.
(אין איסור בעלי חי חל כאשר נעשה הדבר לצרכיו של האדם)

פוסק: הרב אבי רונצקי

ספר: כחיצים ביד גבור שו"ת

מקור: חלק ב עמוד 112 וראה רמ"א אבן העזר סימן ה סעיף יד ובשו"ת תרומת הדשן סימן קה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: צבא

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה