חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לישון בחדר בו יש ספרי קודש ותשמישי קדושה?

תשובה:

אסור לקיים מצוות עונה בחדר שיש בו ספרי קודש או שתלוים בו פסוקים, אלא אם כן הספרים נמצאים בשני כיסויים או שיש מחיצה לא שקופה. יש מקילים בספרים מודפסים להסתפק בכיסוי אחד. תפילין יש לכסותם בשני כיסויים שאחד מהם אינו מיוחד להם. מותר לקיים מצוות עונה בחדר שיש בו תשמישי קדושה או מצווה.

פוסק: הרב יחזקאל פיינהנלדר

ספר: גנזי קודש

מקור: פרק ד סעיפים יג- טו

תשובה נוספת:

הרוצה לישון בחדר שיש בו ספרי קודש, יקפיד שלא לישון ורגליו לצד ספרי קודש משום בזיון. אלא יישן כך שראשו יהיה לצד ספרי קודש.

פוסק: הרב יוסף שמואליאן

ספר: מחוקק במשענותם

מקור: סימן רפב שאלה ג עמוד רלד

תשובה נוספת:

ראוי לבנות את חדר השינה כך שהמיטות יהיו כך, שראשם בצפון ורגליהם בדרום. לנוהגים כמקובלים ראשם במזרח ורגליהם במערב.

פוסק: הרב מיכה בלוך

ספר: בנה ביתך כהלכה

מקור: פרק יג סעיף א

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ספרי קודש

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה