חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם חולה הרוצה לשנות זמן המתנה בין בשר לחלב צריך לעשות התרת נדרים?

תשובה:

חולה אשכנזי צריך לעשות התרת נדרים, אם רוצה לשנות את זמן ההמתנה בקביעות, כדי להתיר מנהגם. אבל להספרדים שאינם ממתינים שש שעות מצד מנהג פרישות אלא מצד הדין. נראה שהם אינם צריכים התרת נדרים לחולה, שדבר זה מותר מצד הדין שלא גזרו רבנן בחולה. (ראה גם בנשמת אברהם ס''פט ס''ק א שאף) .

פוסק: עילום שם

ספר: ארחותיך למדני

מקור: חלק ג יו"ד סימן פ

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חולה כללי

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה