חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

המתפלל במקום בו נוסח הציבור שונה מהנוסח שלו כיצד ינהג?

תשובה:

בכל קטעי התפילה שאומרים בקול רם יתפלל על פי הנוסח של המתפללים במקום. מלבד תפילה בלחש של  שמונה עשרה. (וראה גם שם סימן כג' שסיכם בשינוי קט)

פוסק: הרב משה פיינשטיין

ספר: אגרות משה

מקור: אורח חיים חלק ב' סימן קד

תשובה נוספת:

ספרדי המתפלל כש"ץ בבית כנסת אשכנזי, יתפלל כנוסח אשכז ואם קשה לו לא יעלה להיות ש"ץ.

פוסק: הרב יוסף שמואליאן

ספר: מחוקק במשענותם

מקור: סימן קכד

תשובה נוספת:

ספרדי המתפלל כש"ץ בבית כנסת אשכנזי, יתפלל כנוסח אשכז ואם קשה לו לא יעלה להיות ש"ץ.

פוסק: הרב יוסף שמואליאן

ספר: מחוקק במשענותם

מקור: סימן קכד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילה כללי -שונות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה