חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כמה פעמים ביום, צריך לעמוד בפני ההורים, מדין כיבוד הורים?

תשובה:

כאשר הוריו נמצאים בביתו או בביתם, צריך לעמוד בפני אביו או אמו פעמיים ביום, פעם בשחרית ופעם בערבית. אבל אם נמצאים אורחים וכו' שאינם יודעים שכבר עמד לכבודם חייב לעמוד שוב.

פוסק: הרב משה הכהן גרוס

ספר: כבוד אב ואם כהלכתו

מקור: פרק ז סעיף ז ויש אומרים שיעמוד בכל עת- ראה שם

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה