חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לשפץ בית כנסת על ידי נכרי?

תשובה:

גם לדעת הסבורים שאין לבנות בית כנסת על ידי נכרים, מכל מקום לדעתם שיפוצים כן יהיה מותר.

פוסק: הרב עוזיאל כהן

ספר: עוזך בעמים - הוצאת מכון לרבני יישובים קרית ארבע

מקור: תפילה ובית כנסת סעיפים כד - כה וראה תורת חסד או"ח סימן ד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בית כנסת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה