חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מבחינה הלכתית מותר לעשות שירות לאומי?

תשובה:

מצווה גדולה לעשות שירות לאומי כי זה חסד גדול לאומה וליחידים. בת שיש לה תשוקה חזקה ללמוד תורה רשאית להעדיף ללכת קודם ללמוד במדרשה לפני שירות לאומי, וממילא תרומתה אחר כך לשירות לאומי תיהיה בעלת ערך נוספף.
מכל מקום, כאשר הולכים לשירות לאומי יש לבדוק היטב שהמקום המוצע מוסדר מבחינה הלכתית ועל פי הצניעות.

פוסק: הרב שלמה אבינר

ספר: שאילת שלמה - שו"ת

מקור: חלק ג תכו, רעז וכן תכו- תל .וראה במקור בחירת מקומות וכו'

תשובה נוספת:


ציטוט מדברי הרב שלמה אבינר:
 נוסף על פסק הרבנות הראשית בעניין התנגדותה לשירות צבאי לבנות.....
(ומכתבו של  הרב אונטרמן- הרב הראשי בענין גיוס בנות המנוסח באורח כללי ולא כתשובה פרטית) 
 וכך כותב הרב אבינר: ....כאשר בת שאלה לדעתי בענין, ניסיתי להשפיע עליה שלא תתגייס לצבא באף מסגרת, אלא תשרת את האומה במסגרת צנועה של השירות הלאומי. אך אם עמדה בתוקף על דעתה וטענה שתחזיק מעמד בלי להיכשל, לא מחיתי בה ובדאי שלא חירפתי, גידפתי ולא הפעלתי לחצים.
באשר שאלתך אם ניתן להבין מתוכן מכתבו של הרב אונטרמן רבה הראשי של ישראל, כי הוא מתיר לשרת במסגרת הנח"ל או מורות חיילות- בהחלט ניתן להבין שאם במסגרות הנ"ל תוכלנה הבנות לשמור על תומתן וחירות מלאה בהתנהגותן, אז אין הרבנות מוחה.

פוסק: הרב שלמה אבינר

ספר: שאילת שלמה - שו"ת

מקור: חלק ב' סימן שנו ד"ה ..באותו עניין

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: צבא

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה