חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשלושת השבועות לשמוע שירים וואקלים

תשובה:

אפשר להתיר בשלושת השבועות לשמוע שירים וואקלים, כיוון שזה כמו שירה בפה.

 

פוסק: הרב משה פיינשטיין

ספר: אגרות משה

מקור: חלק א סימן קסו וראה גם שו"ת אז נדברו (הרב זילבר) חלק ח סימן נח אות ג שכתב להתיר

תשובה נוספת:

מותר לשמוע  שירים ווקאלים.

ספר: רבני בית ההוראה המרכזי שעל ידי מכון ירושלים לדיינות

מקור: אתר דין

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בין המצרים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה