חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה יעשה שליח ציבור ששכח לומר יעלה ויבוא בחזרת הש"ץ?

תשובה:

שליח ציבור ששכח לומר יעלה ויבוא בחזרת הש"ץ, אם נזכר לפני סיום החזרה יחזור ל"רצה". אם סיים את חזרת הש"ץ אינו צריך לחזור.
ש"ץ ששכח בתפילתו בלחש לומר יעלה ויבוא יכול לכוון לצאת ידי חובה בחזרת התפילה.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: תפילה כהלכתה תשמ"ט

מקור: פרק כב סעיף טו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שליח ציבור

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה