חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מהיעשה שליח ציבור ששכח לומר ברכת כהנים בתפילת העמידה?

תשובה:

כשאין כהנים בתפילה ושליח ציבור ששכח לומר ברכת כהנים בתפילת העמידה, מעיקר הדין רשאי לחזור ולומר כל עוד לא הגיע לחתימת הברכה של "שים שלום". ויש אומרים שאינו חיוב גמור ולא הטריחו אותו לחזור.

פוסק: הרב יצחק לוי

ספר: אבי בעזרי

מקור: או"ח סימן ח חראה משנה ברורה קכז, ז וגם בביאור הלכה ס"ב ד"ה אומר

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שליח ציבור

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה