חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מי ששכח לומר ותן טל ומטר במנחה של ערב שבת יש לו תשלומין בערבית?

תשובה:

שכח לומר ותן טל ומטר במנחה של ערב שבת, ונזכר בליל שבת, יתפלל תשלומין ערבית אף על פי שבערבית ליל שבת לא שואלין על הגשמים.

פוסק: הרב אהרון זכאי

ספר: התפילה והלכותיה

מקור: פרק יב סעיף נג

תשובה נוספת:

לא יתפלל ערבית שתים, שהרי אין שאילת גשמים בתפילת שבת. לפיכך יכוון בברכת מעין שבע שאומר שליח הציבור ודי לו בכך.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק א סימן קח סעיף כז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילה כללי -שונות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה