חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה דין מי ששכח לומר יעלה ויבוא בתפילת העמידה?

תשובה:

בתפילת שחרית או מנחה, אם נזכר בטרם אמר ברך אתה...המחזיר וכו' יחזור ויאמרנו. אמר ברוך אתה  ה' - נכון שיסיים למדני חוקיך וחוזר שוב מיעלה ויבוא ואילך. סיים המחזיר שכינתו לציון  ונזכר ששכח לומר יעלה ויבוא, אומרו מיד בטרם יגיד - מודים. נזכר לאחר שהתחיל מודים אם טרם אמר - יהיה לרצון וכו' חוזר לרצה. אמר - יהי רצון חוזר לתחילת התפילה.
ובתפילת ערבית אם נזכר בטרם אמר - ה' של חתימת המחזיר וכו' חוזר מיעלה ויבוא ואילך, אם הזכיר כבר ה' שוב אינו חוזר. 

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: תפילה כהלכתה תשמ"ט

מקור: פרק כב' סעיפים יא- יד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילה כללי -שונות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה