חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה דין מי ששכח לברך "לישב בסוכה" ונזכר תוך כדי הארוחה?

תשובה:

מי ששכח לברך "לישב בסוכה" ונזכר לאחר שכבר החל לאכול, יברך מיד "לישב בסוכה" וימשיך בסעודתו, אולם אם ברך ברכת המזון לא יברך יותר "לישב בסוכה".
מאידך, יש מגדולי הפוסקים האשכנזים הפוסקים שמברכים "לישב בסוכה" גם אם ברך כבר ברכת המזון אולם אז יתעכב עוד זמן מה בסוכה.

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: סוכות פרק ט סעיף נה' וראה הערה קפ, וראה משנה ברורה סימן תרפ"ט סקמ"ח וכן מגן אברהם סימן תרל"ט סקי"ז.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: סוכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה