חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד יש לנהוג בשבת כאשר שכח לכבות או להוציא את הנורה של המקרר?

תשובה:

שכח להוציא או לכבות את המנורה לפני שבת, והוא זקוק לאוכל לשבת, אזי אפשר שילד קטן יוציא את התקע המחבר את המקרר לחשמל, אלא שיעשה זאת כאשר המקרר אינו פועל.
אם אין שם קטן, אפשר להוציאו עלי ידי גדול בשינוי מהדרך שמוציא אותו בימות החול. וכן אם יש בארון חשמל מתג מיוחד שנועד למקרר מותר יהיה להפסיקו כאשר המקרר לא פועל ויעשה זאת כלאחר יד.
אין לחבר מחדש את המקרר לחשמל מחשש שהמקרר יפעל מיד עם חבורו.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק י סעיף יד

תשובה נוספת:

כאשר אין שם קטן, אין להקל ולהוציא את התקע בשינוי על ידי גדול.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק א סימן שז סעיף מט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה