חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מי ששוכר דירה מחוייב לעשות "אמה על אמה" זכר לחורבן?

תשובה:

השוכר דירה בה המשכיר לא השאיר שטח לא מסוייד של אמה על אמה זכר לחורבן, אין השוכר מחוייב בזה.

פוסק: הרב משה פיינשטיין

ספר: אגרות משה

מקור: או"ח חלק ג ה סוף סימן פו

תשובה נוספת:

יכול לקלוף את הסיד אלא רק בהסכמת המשכיר. כיוון שספק אם השוכר חייב להשאיר אמה על אמה.
ויש שהציעו שיצבע בשחור, אם בתנאי החוזה יש סעיף של סיוד הדירה בגמר השכירות ואז יצבע את השחור לצבע החדר.

פוסק: הרב משה פריד

ספר: וישמע משה - אוצר פסקים גדולי ישראל

מקור: חלק ד סימן רלט בשם הרבנים הרב שאול קליין והרב יעקב מאיר שטרן. וראה הרב שמאי גרוס, וראה שם דעות אחרות

תשובה נוספת:

אם המשכיר אינו מסכים, אסור לשוכר לקלף אמה על אמה. אם השוכר מקלף את הצבע הישן וצובע את הבית, אזי בעת הצביעה הוא צריך להשאיר אמה על אמה בלי צבע גם אם שכר מנכרי.

פוסק: הרב יונתן הכהן שטראססער

ספר: פנינת המקדש

מקור: פרק א סעיף צ- צא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: זכר לחורבן

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה