חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

שליח מהארץ המשמש ש"ץ בחו"ל כיצד ינהג לגבי קבלת שכר שבת?

תשובה:

ש"ץ ומדריך רוחני

יש ישראלים הנוסעים לחו"ל לתקופות קצרות או ארוכות ע"מ לשמש שליח ציבור, בעל קריאה, תוקע בשופר או מדריך רוחני. יש הנשכרים רק לימים הנוראים, ויש הנשכרים לשבתות וחגים שבתקופת החוזה. אחרים משמשים לעיתים ש"ץ בקהילתם מתוך רצונם, כישוריהם והשתלבותם בקהילה. בהרבה קהילות בחו"ל מי שנושא בתפקיד של ש"ץ וכו' יש לו השפעה ישירה על עניינים ארגוניים שונים הקשורים לתפילה ולבית הכנסת בו הוא משמש בתפקיד. לכן נזכיר כאן גם מספר עניינים השייכים ליכולת ההשפעה הרחבה של אותם בעלי תפקידים.

א. שכר שבת ויום טוב

1. אסור לקבל שכר עבור עבודה הנעשית בשבת בלבד. גם אם השכר משולם על ידי גויים (כגון, כשעל פי חוקי המדינה, הממשלה היא המשלמת שכרם של רועים רוחניים).

2. איסור זה חל גם על עבודה הנעשית ביום טוב בלבד.

3. שכר זה שאסרו חז"ל, הינו בין אם הוא ניתן בכסף ובין בצורה אחרת כפי שהותנה בין המעביד לעובד, כגון: דירה חינם, אספקת מזון וכו'.

4. מחלוקת בפוסקים אם איסור שכר שבת חל גם על עניני מצוה. לכן עצה טובה היא לש"ץ שבזמן חתימת חוזה יתנה לקבל את התשלום בהבלעה, כגון: אם מדובר בתוקע שיתקע להם גם מספר ימים בחודש אלול. אם נשכר להיות ש"ץ בשבתות, בימים טובים או בימים נוראים, שיתפלל גם תפילה אחת בימי חול.

5. ואם אין כל אפשרות שיתפלל תפילה אחת בחול, כגון שהוא נמצא בקהילה אשר בה אין מתקיימת תפילה בימי חול, אזי אפשר לסמוך על המתירים. וכך המנהג.

6. מי שנתבקש להיות ש"ץ או בעל תוקע בימים הנוראים יפה הדבר שימנע מקבלת שכר. אם למרות זאת קיבל אחר כך מתנה, אין הדבר נחשב לשכר שבת.

 

פוסק: הרב שלמה מן ההר - ייעוץ הלכתי

ספר: צידה לדרך - מהדורת תשס"א, מכון צומת

מקור: פרק ט סעיף א

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חוץ לארץ

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה