חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם שליח ציבור אשר הוא כהן גם צריך לשאת כפיו?

תשובה:

שלחל ציבור שהוא כהן, אם יש בעת התפילה שני כהנים מלבדו אזי טוב שימנע מנשיאת כפים, אולם אם אין שני כהנים מלבדו אזי נושא כפיו ומברך גם את הברכה שלפניה.

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: הליכות שלמה -בעריכת נכדיו

מקור: פרק י סעיף ז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שליח ציבור

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה