חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לקרוא לחותן בשמו?

תשובה:

ראוי שלא לקרוא לחמיו וחמותו בשמם הפרטי.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף

מקור: כיבוד אב ואם פרק יד סעיף לב וראה גם בשם הגריש"א בקובץ מבקשי תורה עמוד שיד

תשובה נוספת:

מותר לקרוא  לחותן בשמו, אם זה רצון חותנו.

פוסק: הרב שלמה אבינר

ספר: פסקי שלמה בעריכת הרב מ.צ.הלוי ציון

מקור: חלק ב' עמוד 97 וראה שדי חמד, מערכת חתן וכלה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה