חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם שליח ציבור אשר יצא עליו שם רע רשאי להמשיך להיות ש"ץ?

תשובה:

שליח ציבור אשר יצא עליו שם רע אינו רשאי להמשיך להיות ש"ץ ובודאי שאין למנותו לכתחילה, אולם כל זאת רק אם יש עדים שעשה את העבירה.
יש המתירים לו להיות שליח ציבור אם  חזר בתשובה, אולם לא בימים הנוראים ולא בתעניות.

פוסק: הרב יעקב זרוק (תשובות הרב יצחק זילברשטיין)

ספר: קול יעקב

מקור: חלק א שאלות עג - עד וראה משנה ברורה סימן נג ס"ק טז ובשו"ע סעיף ד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שליח ציבור

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה