חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש מניעה לשמוע בזמננו שירים ומנגינות בגלל חורבן הבית?

תשובה:

אומנם נפסק בשולחן ערוך שאסור אחר חורבן הבית לשמוע ניגונים בכלי נגינה ושלא בכלי נגינה מותר בשירה בפה אלא אם מדובר בדבר מצוה.
מכל מקום בזמננו  שיש חסרון לשמוע שירי תועבה וכו', יהיה מותר להקל בשמיעת שירים ומנגינות המביאות לידי יראת שמים ואף מסייעים בעבודה החינוכית.

פוסק: הרב מרדכי אליהו הראשון לציון

ספר: שו"ת הרב הראשי

מקור: תשמ"ו - תשמ"ז סימן רט וראה שולחן ערוך סימן תקס סעיף ג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שירים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה