חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם שני אחים או אב ובנו רשאים להיות שליחי ציבור זה אחר זה?

תשובה:

שני אחים או אב ובנו רשאים להיות שליחי ציבור זה אחר זה, כגון שכל אחד יתפלל חצי תפילה. ואין בזה משום עין הרע ( שאין קורין שני אחים זה אחר זה בקריאת התורה).

פוסק: הרב שמואל הלוי ואזנר

ספר: שו"ת שבט הלוי

מקור: חלק ב סימן מח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שליח ציבור

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה