חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם שני אחים או אב ובנו רשאים להיות שליחי ציבור זה אחר זה?

תשובה:

שני אחים, או אב ובנו רשאים להיות שליחי ציבור זה אחר זה, כגון, שכל אחד יתפלל חצי תפילה, ואין בזה משום עין הרע.

פוסק: הרב שמואל הלוי ואזנר

ספר: שו"ת שבט הלוי

מקור: חלק ב סימן מח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: עין הרע

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה