חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם נכה בכסא גלגלים רשאי להיות שליח צבור?

תשובה:

אדם המרותק לכיסא גלגלים יכול לשמש שליח ציבור ולעלות לתורה.

פוסק: הרבנים משה ארנרייך ויוסף כרמל ואברכים

ספר: שו"ת במראה הבזק

מקור: חלק ז/ סעיף ג ובהערות שם

תשובה נוספת:

נכה בכסא גלגלים רשאי להיות שליח צבור מלבד לחזרת הש"ץ שאז צריך לעמוד. וכן עליו להמנע להיות בעל קורא לציבור, כיון שחייב לעמוד בעת הקריאה מבלי להשען.

פוסק: הרב שלמה גורן

ספר: תרומת הגורן בעריכת מכון האידרא רבה

מקור: חלק א' סימן יב

תשובה נוספת:

נכה שאינו יכול לעמוד אפילו על ידי סמיכה גמורה, אין להתיר לו להיות שליח ציבור ולקרוא בתורה.

פוסק: הרב עובדיה יוסף

ספר: שו"ת יחוה דעת

מקור: חלק ז סימן ח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שליח ציבור

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה