חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם ש"ץ שהוא חולה וצריך לאכול רשאי להיות שליח ציבור בתענית?

תשובה:

ש"ץ שהוא חולה וצריך לאכול בצום אינו רשאי להיות שליח ציבור בתענית. אולם אם נוטל תרופה מרה או כדורים עדין נחשב כמי שצם ורשאי להיות שליח ציבור. וכן אם אכל פחות מכזית.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: אשרי האיש פסקי הגרי"ש אלישיב, בעריכת הרב יחזקאל פיינהנדלר

מקור: אורח חיים ג פרק סז סעיף יז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה