חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד ינהג ש"ץ לגבי אמירת וידוי וי"ג מידות לפני נפילת אפיים בבית כנסת שנוהגים שלא לומר זאת?

תשובה:

העובר לפני התיבה אסור לו לשנות ממנהגי המקום כגון אם הם נוהגים שלא לומר וידוי וי"ג מידות לפני נפילת אפים, ולכן גם אם הוא רגיל לומר אזי לא יאמרם במקום זה.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: תפילה כהלכתה תשמ"ט

מקור: פרק ד סעיף טז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שליח ציבור

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה