חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה התדירות שחייב הבן בביקור הוריו?

תשובה:

בכלל מצוות כיבוד הורים הוא לבקר אותם ולדרוש בשלומם. יש הסבורים שהתדירות תלויה במרחק שבו גר הבן. אם הוא גר בעירם וסמוך אליהם יבקרם בכל יום, ואם הוא גר רחוק יותר ממקום מגורי הוריו, יבקרם פעם בשבוע או בפעם בחודש (או פעם ברגל). 
יש שהורו שאין שיעור קבוע למצווה זו ולכן הכל תלוי לפי העניין ומציאות החיים.

פוסק: הרב משה הכהן גרוס

ספר: כיבוד אב ואם כהלכתו

מקור: פרק יד סעיף ב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה