חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לומר תהלים על חולה בשבת?

תשובה:

יש מקום להקל אמירת תהלים על חולה בשבת, כשאומר ביחידות, שאינו ניכר שאומרם לזכות חולה.

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: הליכות שלמה -בעריכת נכדיו

מקור: פרק יד' סעיף יא' סימן קטן יט

תשובה נוספת:

חולה שיש בו סכנה אם ביקש שיתפללו עבורו, אזי מותר לומר בציבור תהלים בשבת
גם אם לא מדובר בסכנה מיידית.

פוסק: הרב שמחה בונים לייזרזון

ספר: בשבילי בית הרפואה ע"פ פסקי רבי זלמן שלמה איערבאך

מקור: פרק ז סעיף טו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חולה כללי

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה