חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מתי מתחיל לשבת שבעה מי שאינו מגיע ללוויה ולקבורה?

תשובה:

הנמצא בחו"ל ושולחים את המת לקבורה בארץ והוא אינו  נוסע עם המת, יתחיל את השבעה מיד  כשיחזיר פניו מן המת. וכן הנמא בחו"ל שמע שמת לו מת ואינו חושב לבוא ללויה , יושב שבעה מיד  אף שזה קודם ללויה.

פוסק: הרב משה שטיין מפסקי הגר"ש ואזנר

ספר: מבית לוי מפסקי הגר"ש ואזנר

מקור: יורה דעה, הלכות שמחות סעיף ג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אבלות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה