חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אומרים תחנון ביום הזכרון לחללי צה"ל?

תשובה:

אין אומרים תחנון ביום העצמאות, יום ירושלים ובתפילת מנחה שלפניהם.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: זמנים, יום העצמאות סעיף יא

תשובה נוספת:

הרב צבי יהודה אמר שיותר טוב לומר תחנון, כיוון שמדובר ביום הזכרון לנופלים במלחמה.

פוסק: הרב שלמה אבינר

ספר: שאילת שלמה - שו"ת

מקור: חלק ג סימן קמז

תשובה נוספת:

כאשר הוקדם יום העצמאות, נראה שלכל השיטות אין לומר תחנון בתאריך ו' באייר, כיוון שבכל זאת נשאר רשימה של קדוש באותו יום.

פוסק: הרב שלמה אבינר

ספר: שאילת שלמה - שו"ת

מקור: חלק ג סימן קמו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה