חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם כשאין ברירה רשאי לומר נפילת אפים (תחנון) בעמידה?

תשובה:

כאשר הציבור נופל על פניו ואין לש"ץ מקום לשבת יאמר תחנון בעמידה.
וכן כל אדם אשר עומד מאחוריו אדם ומתפלל שמונה עשרה ואינו יכול לילך לצדדים ולישב, אזי יפול על פניו מעומד.

פוסק: הרב שאול וידר

ספר: שליח צבור

מקור: פרק ט סעיף ג וראה משנה ברורה סימן קלא ס"ק י

תשובה נוספת:

כשאינו יכול לשבת, עליו להשען על איזה דבר, וכך יוכל לומר את הנפילת אפיים. שהרי הנשען על איזה דבר, נחשב כיושב.
 

ספר: בקשר גודל

מקור: סימן יט (החידא)

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילה כללי -שונות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה