חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם חתן שנוכח אבל לא מתפלל גם פותר את הציבור מלומר תחנון?

תשובה:

חתן שנוכח במניין אבל לא מתפלל גם פותר את הציבור מלומר תחנון.

פוסק: הרב משה יהודה לייב קופלוביץ

ספר: שו"ת ידין משה - פסקי הגרי"ש אלישיב והגר"ח קניבסקי

מקור: חלק ד ענייני נישואין סימן מו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילה כללי -שונות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה