חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה דין תחנון בל"ג בעומר?

תשובה:

לכבוד הילולת רבי שמעון בר יוחאי מותר לרקוד ולנגן. מותר לקיים ריקודים ונגינה  גם בליל ל"ג בעומר..
מנהג אשכנז להסתפר בל"ג בעומר ביום ומנהג ספרד רק ביום ל"ד בעומר.
 
אולם, ל"ג בעומר שחל ביום ראשון למנהג אשכנז מותר להסתפר ולהתגלח  ביום שישי ולספרדים אסור. אולם אם ל"ג בעומר חל ביום שישי גם לספרדים מותר להסתפר ולהתגלח בו (שו"ע תצג' ב).

מותר להתחתן ביום ל"ג בעומר, לגבי נישואים בליל ל"ג בעומר כיון שנחלקו המנהגים בענין זה, הרי בשעת הצורך ניתן להקל. 

אין אומרים תחנון בל"ג בעומר ולא במנחה שלפניו. 

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: זמנים, מנהגי אבלות בספירת העומר סעיפים ח,יב

תשובה נוספת:

ביום ל"ג בעומר אין אומרים תחנון ואף לא במנחה שלפניו.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: תפילה כהלכתה תשמ"ט

מקור: פרק כג' סעיף קפד. ראה גם רמ"א סימן קלא סעיף ה ובמ"ב ס"ק לג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ל"ג בעומר

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה