חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם תיק בו אדם מניח ספרי קודש, טעון גניזה?

תשובה:

ילקוט, תיק, תיקיה אף שמניח בהם ספרי קודש, אינם טעונים גניזה ומותר לזורקו לאשפה.

פוסק: הרב יחזקאל פיינהנלדר

ספר: גנזי קודש

מקור: פרק ח סעיף טז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: גניזה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה