חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לתלות תמונה של גדולי ישראל בבית כנסת?

תשובה:

אין לתלות בבית כנסת ציור המושך את העין, או תמונה של גדולי ישראל. וכן אין להדפיס על סידור תפילה תמונות של רבנים,או צורות של חיות וכו',  כיוון שהדבר מבלבל את הכוונה בתפילה.

פוסק: הרב מאיר קרוצי

ספר: שו"ת בנו של אברהם

מקור: חלק ב יורה דעה סימן י, וראה גם בן איש חי שנה ב פרשת מסעי אות ט, חזון עובדיה סוכות עמוד עז אות ז

תשובה נוספת:

אם תולים בכל אופן תמונה, רצוי  שהיא לא תיהיה ממש מולו של המתפלל. מנהג ישראל שלא לתלות בבית כנסת תמונות של צדיקים אלא בבית המדרש בו לומדים תורה

פוסק: הרב שלמה אבינר

ספר: פסקי שלמה בעריכת הרב מ.צ.הלוי ציון

מקור: חלק א עמוד 113 וראה נתיבות ישראל ב, צה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בית כנסת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה