חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אדם חייב לתמוך כספית בחמיו?

תשובה:

אומנם אדם אינו חייב לתמוך כספית בחמיו, אולם בודאי אם מחלק צדקה אזי חל הכלל קרוב קרוב קודם.

פוסק: הרב ישראל דוד הארפענעס

ספר: ויברך דוד

מקור: סימן קעה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה