חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מי שנדר שיתן צדקה אם יתרפא ממחלה ממארת והתברר שמחלתו אינה ממארת האם צריך לקיים את הנדר?

תשובה:

יש מקום לחייב את מי שנדר שיתן צדקה אם יתרפא ממחלה ממארת והתברר שמחלתו אינה ממארת,  לקיים את הנדר כי ייתכן והייתה לו בשעה שנדר מחלה ממארת אלא שבגלל הצדקה שנדר נתקיים בו "וצדקה תציל ממוות"

פוסק: הרב יצחק זילברשטיין

ספר: מאה שערים - הערות מעשיות

מקור: סימן קנד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נדרים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה