חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה הדין לגבי תספורת בימי 'בין המצרים'?

תשובה:

מותר מן הדין לספרדים להסתפר ולהתגלח בימי 'בין המצרים' חוץ משבוע שחל בו תשעה באב.
אשכנזים וחלק מהספרדים אינם מסתפרים ואינם מתגלחים בכל שלושת השבועות. לעינין גילוח בערבי שבתות ראה באתר זה בשאלה אחרת.
איסור תספורת חל גם על נשים. אולם מותר לה לקצר את שער ראשה מפני אריכותו שהתחיל לצאת מכיסוי הראש. וכן מותר לה להסיר שער מפניה וגופה אם מכער את יופיה. (מ"ב עט' כה"ח מז)

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: זמנים, פרק ח סעיפים י- יא וראה גם ילקוט יוסף סימן תקנא סעיף יא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בין המצרים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה