חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לבן לספר את אביו ?

תשובה:

כאשר אין ספר אחר, או שאביו מתבייש ללכת לספר אחר בגלל מצבו, אזי מותר לבן לספרו, אלא שאז צריך הבן להשתדל שלא לפצוע את אביו על מנת להמנע מאיסור חבלה באביו.

פוסק: הרב לוי יצחק בניאל

ספר: רפואה כהלכה

מקור: סימן מט ועיין שו"ת מנחת שלמה ח"ב סימן עו ובשו"ת באר משה ח"ד סימן פד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה