חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם חולה שאין בו סכנה יכול להתענות חלק מיום התענית?

תשובה:

חולה שאין בו סכנה, אולם על פי הוראות הרופא צריך לאכול, אינו חייב בתענית ויכול לאכול מיד. אולם אם יכול לדחות את הארוחה עד הצהרים יתענה ויגיד "עננו" במנחה ואחר כך יפסיק את הצום.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: אשרי האיש פסקי הגרי"ש אלישיב, בעריכת הרב יחזקאל פיינהנדלר

מקור: אורח חיים חלק ג' דיני תענית סעיף ה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה