חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מי שטס וחוצה את קו התאריך כיצד ינהג בתענית?

תשובה:

הנוסע מאוסטרליה לאמריקה או להיפך והתחיל תענית כדין - תשעה באב מבערב, והתעניות האחרות עם עלות השחר - ואחרי שהתחיל לצום הוא חוצה את קו התאריך, והוא נמצא כעת במקום שבו אין זה כעת תאריך יום התענית (או שיום התענית יהיה כאן מחר או שהוא כבר היה אתמול), כיוון שהתחיל את הצום כדינו, ימשיך ויצום בו עד סוף היום, ובזה קיים כל מצוות התענית, בין אם הצום שלו היה מוקדם לאנשי מקומו החדש ובין מאוחר להם, ואינו חייב לצום גם ביום השני יחד עם כל הציבור. ומכל מקום לא יאכל בפרהסיא, וגם ינהיג את עצמו כל יום הצום של הציבור בצער, מפני שאילו לא צם אתמול, היה גם כן יום זה עבורו יום התענית, וגם מפני שלא יפרוש אדם מן הציבור.בתענית אסתר - אם הוא בא ביום התענית שלו לאוסטרליה, ששם כבר היה אתמול יום התענית וכעת שם פורים, חייב להפסיק מיד את הצום שלו ולא יגמור אותו, מפני שיום פורים אסור בתענית.
וכן אם הוא חוצה את קו התאריך מאמריקה בכיוון לאוסטרליה בערב יום התענית שלו, ועכשיו הוא מוצא את עצמו במקום שבו כעת יום התענית - חלה עליו מיד חובת התענית, ויצום עד הערב, ואינו חייב להשלים את יום התענית הקטוע, מפני שכעת חלה עליו מצוות פורים.

 

פוסק: הרב שלמה מן ההר - ייעוץ הלכתי

ספר: צידה לדרך - מהדורת תשס"א, מכון צומת

מקור: פרק ח' סעיף ו' ס"ק 1-3

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה