חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מי שטס ממקום למקום מתי יתחיל ומתי יסיים את הצום? הטס ממקום למקום מהארץ לחוץ לארץ

תשובה:


מי שנוסע ביום התענית עצמו ממזרח למערב או ממערב למזרח ואינו עובר את קו התאריך, והצום מתארך לו או מתקצר לו , הוא מסיים את צומו עד סוף היום (שקיעת החמה וצאת הכוכבים) לפי הזמן של המקום שהוא נמצא בו בסוף היום. כשם שהוא מתחיל את הצום לפי הזמן שבו הוא נמצא אז, כך הוא גם מסיים אותו לפי הזמן שבו הוא נמצא אז.

כשנוסע מערבה ביום צום (כגון: מהארץ לארה"ב), והיום מתארך לו מאד וקשה לו להמשיך בצום - רשאי להפסיק את תעניתו ½9 שעות לאחר חצות היום לפי חשבונו ממקום יציאתו. בתשעה באב יפסיק 25 שעות מתחילת צומו. [הרצ"פ פרנק, מקראי קודש ח"ב עמ' ריד. ומש"כ שם 24 שעות, נראה שאנו שמחמירים להתענות גם בבין השמשות - צריכים להתענות 25 שעות].

פוסק: הרב שלמה מן ההר - ייעוץ הלכתי

ספר: צידה לדרך - מהדורת תשס"א, מכון צומת

מקור: פרק ח' סעיף ו ס"ק 5-6

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה