חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם כהן אשר אינו מתענה רשאי לשאת כפיו בתפילת מנחה בתענית ציבור?

תשובה:

כהן אשר אינו מתענה, ישא כפיו בתפילת מנחה רק כאשר אין שם כהנים נוספים, או כשיש מלבדו עוד כהן אחד.

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: הליכות שלמה -בעריכת נכדיו

מקור: פרק י סעיף יג

תשובה נוספת:

מותר בבית מלון בתשעת הימים להחליף את מצעי המיטה שישן בה אדם אחר.

פוסק: הרב אליעזר יהודה וולדינברג

ספר: שו"ת ציץ אליעזר

מקור: חלק יג סימן יא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: כהנים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה