חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לנהג או הנוסע להתפלל תוך כדי נסיעה במכונית?

תשובה:

הנוהג במכונית לא יתפלל בשעת הנהיגה אלא יעצור ויתפלל וכן לא יברך ברכת המזון בשעת הנהיגה. הנוסע במכונית סמוך לחצות הלילה וקשה לו לעצור ולירד להתפלל, יכול להתפלל ערבית במכונית, ולא ימתין להתפלל בעמידה אחר חצות.

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: הליכות שלמה -בעריכת נכדיו

מקור: תפילה, פרק ח' סעיף ד בהערה ג

תשובה נוספת:

הנמצא בנסיעה מוטב שיתפלל  בישיבה משיעבור זמן התפילה.

פוסק: הרב שמחה בן ציון א. רבינוביץ

ספר: פסקי תשובות

מקור: חלק א סימן פט סעיף ו וראה משנה ברורה סימן פט סעיף קטן מ"ב בשם פמ"ג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילה כללי -שונות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה