חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש מקור למנהג בחוץ לארץ שמוסיפים בשבת וימים טובים תפילה לשלום מלכות?

תשובה:

תפילה לשלום מלכות הנהוגה בחוץ לארץ, מקורה בגדולי אשכנז ומובאת גם באבודרהם בתפילת שבת, ויש מיחסים מנהג זה גם לרש"י. וכן מקורו בדברי רבי חנינא סגן הכהנים (אבות, ג, ב. ובפירוש ברטנורא שם).
ובודאי שמנהג זה חל במדינת ישראל להתפלל תפילה לשלום המדינה ושריה. (בשם הרב הנקין- ראה שם).

פוסק: הרב יצחק אייזיק ליעבעס

ספר: שו"ת בית אבי

מקור: חלק ג סימן כד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילה כללי -שונות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה