חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם כשאין מנין יתפלל לבד בביתו או עדיף להתפלל במחיצת מתפללים עם פחות ממנין?

תשובה:

במקום שקשה להשיג מנין אנשים  אזי עדיף שתפללו לפחות שלושה ביחד באותו מקום, מאשר יתפלל כל אחד ביחידות בביתו.

פוסק: הרב משה שטרנבוך

ספר: שו"ת תשובות והנהגות

מקור: חלק שני סימן נז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילה כללי -שונות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה