חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש מניעה להתפלל מתוך טלפון סלולרי?

תשובה:

מותר להתפלל מתוך מחשב כיס (סולולרי) בו מותקנת אפליקציה של סידור וכו', כאשר אין סידורים במקום, אולם כאשר יש סידור יתפלל מתוך הסידור.

הערה של מנהל האתר :
על מנת לשמור שלא יסיח דעתו בגין קבלת שיחה טלפונית, סמס או מייל  בזמן התפילה, מומלץ להגדיר את הטלפון בזמן התפילה למצב טיסה או  כל ניתוק זמני אחר.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: סימן צו סעיף ה. וראה גם "דעת נוטה" תשובה ק וראה פסקי שלמה חלק א עמוד 85, וכן פניני הלכה, תפילה עמוד 75

תשובה נוספת:

לכתחילה אין להתפלל כשאוחז בידו מכשיר טלפון שיש בתוכו סידור, שמא הטלפון יפול והאדם יהיה טרוד מכך ותתבטל כוונתו, אולם בדיעבד כשאין לו ברירה אחרת, יעביר את נטלפון למצב טיסה וישתדל להניחו על השולחן בשעת התפילה.

פוסק: הרב אלחנן נפתלי פרינץ

ספר: שו"ת אבני דרך

מקור: חלק יב סימן כג וראה תחומין כרך ל עמוד 413

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילה כללי -שונות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה