חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד ינהג בן ארץ ישראל בחו"ל ביום טוב שני לעניין תפילין?

תשובה:

הנמצא בחו"ל עד 3 שנים ועתיד לחזור לארץ ועבורו זה יום חול גמור, יתפלל שחרית בביתו ויניח תפילין בצינעה. ילך אחר כך לבית הכנסת המקומי. יתפלל לעצמו בלחש תפילת החול. לכתחילה לא יעלה לתורה אלא אם זה חל בשני או חמישי אזי יעלה לראשון, שני או שלישי.

פוסק: הרב שלמה מן ההר - ייעוץ הלכתי

ספר: צידה לדרך - מהדורת תשס"א, מכון צומת

מקור: פרק נד סעיף ז- ראה שם עוד פרטים

תשובה נוספת:

שליחי מוסדות הנמצאים בחול לתקופה מעל שנה, כל עוד נמצאים בחוץ לארץ, ינהגו לגמרי כמנהג בני חוץ לארץ, ולא יניחו תפילין ביום טוב שני ולא ביום טוב אחרון של סוכות.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק א סימן לא סעיף ד עמוד עד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה