חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מי שהזמין תפילין ובינתיים מצא במקום אחר תפילין מהודרות יותר, האם רשאי לחזור בו?

תשובה:

מי שהזמין תפילין ובינתיים מצא במקום אחר תפילין מהודרות יותר, רשאי לחזור בו כל עוד הסופר לא התחיל במלאכתו.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: שים שלום בעריכת הרב חיים זייבלד (הודפס בספר משפט כהלכה)

מקור: סימן רד סעיף יא וראה יו"ד ט"ז רסד' סק"ה ובשו"ת מנחת יצחק ח"י פז' אות ח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: מקח וממכר

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה