חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מתי מניחין תפילין דרבינו תם בראש חודש?

תשובה:

בראש חודש יניח תפילין רבינו תם לפני קריאת התורה, ואפשר גם באמצע בריך שמיה. ויקרא גם את שתי פרשיות של קריאת שמע.
שליח ציבור יכול להניחן אחר מוסף.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק ראשון סימן תכג סעיף ג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילין

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה